Những con ong chăm chỉ

14/03/2023 16:18 64 lượt truy cập

Quán Kịch Bản Trần Mộng
Quán Kịch Bản Trần Mộng – Chap 25

Chọn server để xem

VIP
Báo cáo

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Tóm tắt

Đại tiểu thư siêu giàu có đã từng bao hết quán kịch bản do người đàn ông xấu xa của mình mở ra, sau khi thao tác xong bị hệ thống người dẫn chương trình kịch bản cảnh cáo: “Bởi vì bắt đầu cô cưỡng chế kịch bản dẫn đến hệ thống bị lỗi nặng nề, tiếp theo cô phải cho tất cả kết thúc của kịch bản có cái kết tốt đẹp mới có thể rời khỏi, làm không xong thì cô ở trong kịch bản chết 996 lần đi!”

Bình luận

Nội dung liên quan