Truyen30s

10/12/2023 14:57 428.5 K lượt truy cập
 Quỷ Dị Khó Giết? Thật Có Lỗi, Ta Mới Thật Sự Là Bất Tử -

Quỷ Dị Khó Giết? Thật Có Lỗi, Ta Mới Thật Sự Là Bất Tử

Trạng thái
Đang xuất bản
Ngày phát hành
06/10/2023
Số chương
Đang cập nhật
Tác giả
Đang cập nhật
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Tuyệt đối không nên để bọn hắn biết ngươi có thể nhìn thấy! ! !

Đây là Phương Hưu xuyên qua tới nhìn thấy câu nói đầu tiên, khi hắn minh bạch câu nói này hàm nghĩa thì, hắn đã bị quỷ dị trọn vẹn ăn mười tám lần.

Nếu như không phải có được tử vong trở về năng lực, có thể vô hạn trọng sinh, hắn đem mang theo vô tận cừu hận cùng lửa giận vĩnh viễn chết đi.

Hiện tại, đã còn sống, hắn quyết định muốn để toàn thế giới quỷ dị cảm thụ thống khổ.

Ta gọi Phương Hưu, đến chết mới thôi.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
10/12/2023 14:57
0
09/12/2023 13:48
1960
08/12/2023 17:34
2492
07/12/2023 15:09
2701
06/12/2023 19:57
2756
05/12/2023 20:11
2797
04/12/2023 21:00
2993
03/12/2023 15:29
3186
02/12/2023 21:29
3286
02/12/2023 16:21
3258
01/12/2023 15:02
3597
30/11/2023 15:41
3895
30/11/2023 15:41
3824
30/11/2023 15:41
3935
30/11/2023 15:41
4133
26/11/2023 10:43
4454
25/11/2023 09:02
4436
24/11/2023 08:26
4437
23/11/2023 08:11
4688
22/11/2023 08:09
4936
21/11/2023 09:53
4981
20/11/2023 19:09
4774
19/11/2023 10:14
4636
18/11/2023 09:26
4628
17/11/2023 09:18
4769
16/11/2023 08:31
4939
14/11/2023 20:04
5086
14/11/2023 08:38
4903
13/11/2023 08:06
5026
12/11/2023 10:45
5256
12/11/2023 10:43
5085
09/11/2023 13:01
5908
09/11/2023 08:17
5479
07/11/2023 20:01
6057
07/11/2023 14:37
5826
05/11/2023 12:33
6254
04/11/2023 14:21
6240
03/11/2023 14:52
6688
02/11/2023 16:09
8127
01/11/2023 14:21
6825
31/10/2023 12:57
6560
30/10/2023 16:06
6797
29/10/2023 11:47
6904
29/10/2023 09:06
6717
28/10/2023 18:22
6908
26/10/2023 14:58
6975
26/10/2023 14:58
6867
25/10/2023 08:31
6959
24/10/2023 08:34
6906
23/10/2023 08:22
6869

Bình luận

Nội dung liên quan