2M Translation Group

27/11/2023 11:48 62.99 K lượt truy cập
Bói Toán Thôi Mà, Sao Cửu Vĩ Yêu Đế Lại Trở Thành Vợ Ta Rồi?! -

Bói Toán Thôi Mà, Sao Cửu Vĩ Yêu Đế Lại Trở Thành Vợ Ta Rồi?!

Trạng thái
Đang xuất bản
Số chương
Đang cập nhật
Tác giả
Đang cập nhật
Báo cáo

Tóm tắt

Làm nghề thầy bói 5 năm... dùng bao điểm trên hệ thống để xem thiên cơ, xem vận mệnh. Mà lần đầu gặp Cữu Vĩ Yêu Đế, phải đánh đổi 1.000.000 điểm thì mới xem được vận mệnh của Hồ Yêu này. Haizzz, vậy mà bói ra Hồ yêu này 100 năm sau lại làm vợ ta, đã vậy còn có con nữa chứ. Đùa àaaaaaaa!!!!!!

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
25/11/2023 22:17
0
25/11/2023 22:15
1858
17/11/2023 15:49
1818
31/10/2023 23:07
2519
31/10/2023 10:27
917
30/10/2023 22:52
716
30/10/2023 18:40
677
30/10/2023 17:21
577
30/10/2023 14:37
629
27/10/2023 21:41
870
25/10/2023 17:38
913
25/10/2023 17:36
723
25/07/2023 13:28
5650
25/07/2023 09:40
1750
24/07/2023 22:30
1736
24/06/2023 21:12
3985
09/06/2023 08:42
3816
09/06/2023 07:34
1954
18/05/2023 22:45
2964
15/05/2023 01:16
1975
26/04/2023 19:20
2923
19/04/2023 19:39
2669
19/04/2023 19:31
2541
04/04/2023 11:39
2271
04/04/2023 11:35
1734
04/04/2023 11:27
1748
04/04/2023 11:32
1759
02/04/2023 20:58
1704
01/04/2023 21:01
1720
31/03/2023 18:41
2000
31/03/2023 16:08
2713

Bình luận

Nội dung liên quan