Ryu San

30/09/2023 02:39 29.69 K lượt truy cập
Mạt Thế Phàm Nhân - Tận Thế Người Trần, The Last Human

Mạt Thế Phàm Nhân

Tên khác

Tận Thế Người Trần, The Last Human

Trạng thái
Đang xuất bản
Số chương
1000
Tác giả
Đang cập nhật
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Châu Thiên Trần là nhân loại cuối cùng còn sống sót trong đại dịch Zombie. Do bị một Zombie giết chết, Thiên Trần trùng sinh quay trở lại thời trung học 10 năm trước, thời điểm mà đại dịch bắt đầu. Nhớ lại những người thân, bạn bè của mình bị giết chết, Cậu đã thề rằng sẽ tiêu diệt hết lũ Zombie và bảo vệ bạn bè của mình.
Thế giới tương lai là thế giới xấu xí của nhân loại. 2 giờ chiều ngày 14 tháng 2 năm 2018, một viên thiên thạch rơi vào tầng khí quyển của trái đất...Trước khi rơi xuống, nó nổ thành vô số mảnh vỡ, rơi xuống khắp nơi trên trái đất, virus nó mang theo khi rơi nhanh chóng lan rộng! Hơn 70% số người đã biến dị thành quái vật, giống như zombies trong phim. Phương thức lây truyền cũng giống phim, người bị cắn sẽ biến thành zombies. Nhân loại rơi vào tình cảnh chủng tộc diệt hết, cướp bóc cả nơi, không có chính phụ quản lý. Có một vài người có thể kháng được loại đột biến đó, thậm chí kiểm soát nó để tiến hóa bản thân, thể lực của chúng ta có thể tăng mạnh.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
30/09/2023 02:39
0
28/09/2023 00:04
112
02/09/2023 01:22
547
28/08/2023 21:37
390
19/08/2023 00:14
470
17/08/2023 10:41
284
17/08/2023 10:41
207
17/08/2023 10:41
227
17/08/2023 10:41
258
17/08/2023 10:41
314
17/08/2023 10:41
103
17/08/2023 10:41
57
17/08/2023 10:42
42
17/08/2023 10:42
35
17/08/2023 10:42
34
17/08/2023 10:43
31
17/08/2023 10:43
35
17/08/2023 10:43
35
17/08/2023 10:44
28
17/08/2023 10:44
34
17/08/2023 10:44
28
17/08/2023 10:45
27
17/08/2023 10:45
30
17/08/2023 10:45
30
17/08/2023 10:46
29
17/08/2023 10:46
36
17/08/2023 10:46
28
17/08/2023 10:47
30
17/08/2023 10:47
28
17/08/2023 10:47
32
17/08/2023 10:47
32
17/08/2023 10:48
32
17/08/2023 10:48
28
17/08/2023 10:48
29
17/08/2023 10:49
28
17/08/2023 10:49
28
17/08/2023 10:49
35
17/08/2023 10:50
26
17/08/2023 10:50
32
17/08/2023 10:50
34
17/08/2023 10:51
36
17/08/2023 10:41
31
17/08/2023 10:51
23
17/08/2023 18:47
26
17/08/2023 10:51
32
17/08/2023 10:52
29
17/08/2023 10:52
32
17/08/2023 18:47
23
17/08/2023 10:52
24
17/08/2023 10:52
27

Bình luận

Nội dung liên quan