Team Lạnh Lùng

06/12/2023 16:32 10.23 K lượt truy cập
MỘT TRĂM LẺ TÁM CÁCH BÀY TRÒ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN -

MỘT TRĂM LẺ TÁM CÁCH BÀY TRÒ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN

Trạng thái
Đang xuất bản
Số chương
200
Thể loại
Tác giả
Đang cập nhật
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Mạnh Quy Đề vốn tưởng rằng mình sẽ là đệ nhất thiên hạ. Kết quả là thiên hạ đệ nhất pháo hôi. Sau khi tự bạo, nàng bị nhốt trong hỗn độn nhìn mấy trăm lần cả đời nữ chủ. Mới biết hóa ra mình là nhân vật phản diện trong một quyển tiểu thuyết. Tỉnh lại, nhân vật phản diện cô ấy bị rách nát. Đánh lại đánh không lại, cướp lại cướp không lại. Chỉ có thể đi theo cốt truyện để duy trì cuộc sống như vậy. Mạnh Quy Đề: Mệt rồi! Bây giờ tôi chỉ muốn nằm tất cả mọi người muốn làm gì thì làm

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
06/12/2023 16:32
0
05/12/2023 10:07
29
04/12/2023 22:35
41
30/11/2023 19:06
70
28/11/2023 22:13
57
27/11/2023 04:15
56
25/11/2023 00:37
66
23/11/2023 03:55
68
21/11/2023 05:57
66
21/11/2023 05:57
51
20/11/2023 06:43
67
15/11/2023 20:45
66
12/11/2023 22:33
66
10/11/2023 16:52
59
09/11/2023 05:31
69
07/11/2023 21:00
70
06/11/2023 09:38
69
02/11/2023 22:01
64
31/10/2023 21:55
69
31/10/2023 10:29
60
28/10/2023 00:02
73
26/10/2023 03:15
111
25/10/2023 08:11
76
24/10/2023 16:01
62
24/10/2023 15:52
54
24/10/2023 15:52
52
24/10/2023 15:52
50
24/10/2023 15:51
44
24/10/2023 15:51
43
24/10/2023 15:50
45
24/10/2023 15:50
51
24/10/2023 15:49
48
24/10/2023 15:49
49
24/10/2023 15:48
47
24/10/2023 15:48
45
24/10/2023 15:47
42
24/10/2023 15:47
43
24/10/2023 15:47
44
24/10/2023 15:46
49
24/10/2023 15:46
49
24/10/2023 15:46
53
24/10/2023 15:45
48
24/10/2023 15:45
48
24/10/2023 15:44
45
24/10/2023 15:44
46
24/10/2023 15:43
42
24/10/2023 15:43
46
24/10/2023 15:43
50
24/10/2023 15:42
49
24/10/2023 15:42
46

Bình luận

Nội dung liên quan