Coofee Boy

01/11/2023 10:19 327 lượt truy cập
NHẬT KÍ HỌC TẬP CỦA HẮC LIÊN HOA - Sổ Tay Học Làm

NHẬT KÍ HỌC TẬP CỦA HẮC LIÊN HOA

Tên khác

Sổ Tay Học Làm "Hắc Liên Hoa"

Trạng thái
Đang xuất bản
Số chương
500
Tác giả
Xiaomingtaiji
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Nữ sinh viên thiên tài Dư Sở xuyên không thành nữ phụ độc ác Chung Nguyễn. Để sống sót, cô đành phải hoàn thành nhiệm vụ của nữ phụ ác độc, "thế nọ thế kia" với đàn ông, nhưng không ngờ lại vô tình khiến nam chính hiểu lầm là thích hắn, nên trở thành "ánh trăng sáng" trong lòng hắn. Sau khi được hệ thống hỗ trợ, nữ chính dần dần xóa bỏ cái nhãn "đồ vô dụng chỉ được cái bề ngoài", đứng đầu trong Quốc Tử Giám, vang danh kinh thành, cũng thu hút sự chú ý của các thế lực (và mỹ nam). (*Hắc liên hóa ý chỉ những người mang tiếng xấu, bề ngoài có vẻ xấu xa nhưng thực ra toàn làm việc tốt, ngược với bạch liên hoa.)

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
01/11/2023 10:19
0
01/11/2023 10:19
0
26/09/2023 15:28
45
26/09/2023 11:58
8
26/09/2023 14:41
8
26/09/2023 11:58
5
26/09/2023 11:57
7
26/09/2023 18:00
4
26/09/2023 11:57
8
26/09/2023 11:56
7
26/09/2023 11:55
4
26/09/2023 11:55
2
26/09/2023 11:54
3
26/09/2023 11:54
3
26/09/2023 14:39
1
26/09/2023 11:53
1
26/09/2023 11:52
1
26/09/2023 11:51
1
26/09/2023 11:51
1
26/09/2023 11:50
6
26/09/2023 11:50
5
26/09/2023 11:49
5
26/09/2023 11:49
6
26/09/2023 14:39
3
26/09/2023 11:48
5
26/09/2023 11:48
2
26/09/2023 11:47
2
26/09/2023 11:47
2
26/09/2023 11:46
3
26/09/2023 11:46
5
26/09/2023 11:45
4
26/09/2023 14:38
4
26/09/2023 11:45
4
26/09/2023 11:44
5
26/09/2023 14:37
3
26/09/2023 11:43
5
26/09/2023 11:43
5
26/09/2023 11:42
13
26/09/2023 11:42
17
26/09/2023 11:41
32

Bình luận

Nội dung liên quan