Phiêu Nguyệt Team

30/06/2022 06:46 23.89 K lượt truy cập
Nhóc con giao nhân ba tuổi rồi  - Nhóc con giao nhân ba tuổi rồi

Nhóc con giao nhân ba tuổi rồi

Tên khác

Nhóc con giao nhân ba tuổi rồi

Trạng thái
Đang xuất bản
Số chương
200
Tác giả
Đang cập nhật
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Kiếp trước nàng đã trải qua cảnh nhà tan cửa nát, Mặc Kiều Kiều trọng sinh trở về lúc 3 tuổi! Kiếp này, nàng quyết định vào cung sớm để cứu Mặc Uyên Quốc. Nhưng không ngờ người cha này lại là một bạo chúa tàn độc, không chỉ bắt nàng học lễ nghi còn nói một câu không hợp là giết người… Sau này, Mặc Kiều Kiều trở thành tiểu công chúa được sủng ái nhất, còn kết nghĩa với kẻ địch. Tên bạo quân chỉ biết hung dữ cảnh cáo: Cút cho trẫm! Kiều Kiều là bảo bối của một mình của trẫm thôi!

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
30/06/2022 06:46
744
30/06/2022 06:45
158
30/06/2022 06:42
132
30/06/2022 06:40
119
30/06/2022 06:38
97
30/06/2022 06:37
105
30/06/2022 06:34
93
30/06/2022 06:31
86
30/06/2022 06:28
84
30/06/2022 06:26
94
30/06/2022 06:22
104
30/06/2022 06:21
92
30/06/2022 06:15
80
30/06/2022 06:13
83
30/06/2022 06:07
98
30/06/2022 06:06
121
30/05/2022 16:52
370
30/05/2022 16:51
184
30/05/2022 16:51
137
30/05/2022 16:49
117
30/05/2022 16:49
108
30/05/2022 16:49
103
30/05/2022 16:48
105
30/05/2022 16:46
100
30/05/2022 16:46
107
30/05/2022 16:45
115
30/05/2022 16:45
100
30/05/2022 16:42
93
30/05/2022 16:41
86
30/05/2022 16:41
96
30/05/2022 16:17
99
30/05/2022 16:16
80
30/05/2022 16:15
85
30/05/2022 16:14
90
30/05/2022 16:14
98
30/05/2022 16:13
99
30/05/2022 16:12
88
30/05/2022 16:10
79
30/05/2022 16:10
78
30/05/2022 16:09
83
30/05/2022 16:09
83
30/05/2022 16:07
84
30/05/2022 16:07
73
30/05/2022 16:06
87
30/05/2022 16:04
92
30/05/2022 16:01
104
30/05/2022 16:01
88
30/05/2022 15:59
77
30/05/2022 15:58
92
30/05/2022 15:58
86

Bình luận

Nội dung liên quan