Hoành Điếm Truyện

05/12/2023 17:14 51.16 K lượt truy cập
TA GẶP LINH KHÍ KHÔI PHỤC GIẢ - I Came Across Fake Spiritual Qi Recovery / 我遇到了假的灵气复苏

TA GẶP LINH KHÍ KHÔI PHỤC GIẢ

Tên khác

I Came Across Fake Spiritual Qi Recovery / 我遇到了假的灵气复苏

Trạng thái
Đang xuất bản
Số chương
Đang cập nhật
Tác giả
一休
Báo cáo

Tóm tắt

Nếu bạn đã xem bộ
"TA PHỔ CẬP TU TIÊN TRÊN KHẮP THẾ GIỚI" mình làm thì đây..
Thanh niên Diệp Lăng tại thế giới đáng lý linh khí khôi phục nhà nhà thức tỉnh người người sở hữu siêu năng nhưng hắn là đi ngược thế gian!
Mắt hắn nhìn SỰ THẬT không phải kiểu ảo phim kia kia...
Mà xem đi vui lắm đó!

Danh sách chương

Bình luận

Nội dung liên quan