Shang Shang's Comic

19/08/2023 13:31 104.82 K lượt truy cập
TA Ở DỊ GIỚI DƯỠNG NAM THẦN: THẦN Y CỬU TIỂU THƯ - 我在异界养男神:神医九小姐 - I’m raising a man in a different world: the divine doctor, Miss Jiu

TA Ở DỊ GIỚI DƯỠNG NAM THẦN: THẦN Y CỬU TIỂU THƯ

Tên khác

我在异界养男神:神医九小姐 - I’m raising a man in a different world: the divine doctor, Miss Jiu

Trạng thái
Đang xuất bản
Ngày phát hành
21/07/2022
Số chương
1000
Tác giả
Đậu Miêu Miêu
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

TA Ở DỊ GIỚI DƯỠNG NAM THẦN: THẦN Y CỬU TIỂU THƯ do Shang Shang's Comic dịch.
Nàng là thánh thủ Quân Cửu của Hoa Hạ, y độc song tuyệt, vừa mới xuyên không, đã trở thành vị tiểu thư phế vật người người sỉ nhục. Phế vật? Ngược cặn bã, vả mặt chính là sở trường của nàng! Thánh phẩm đan dược tùy tay luyện, sáng ngự trên thần thú, tối ngủ cùng tà đế! Rốt cuộc ai mới là phế vật đây?

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
19/08/2023 13:31
0
12/08/2023 21:08
199
05/08/2023 14:03
186
25/07/2023 21:16
263
25/07/2023 17:27
157
25/07/2023 17:25
138
03/02/2023 21:28
2117
03/02/2023 20:49
777
03/02/2023 20:42
663
30/01/2023 21:34
769
30/01/2023 21:31
757
14/12/2022 15:40
2457
23/11/2022 23:12
2589
23/11/2022 15:42
1547
23/11/2022 15:39
1057
23/11/2022 15:32
923
28/10/2022 17:24
2774
22/10/2022 13:23
2602
14/10/2022 16:41
2105
01/10/2022 17:23
2552
01/10/2022 17:21
79
23/09/2022 14:10
2418
19/09/2022 13:12
1468
07/09/2022 21:20
1440
02/09/2022 22:53
1091
26/08/2022 20:00
1235
20/08/2022 12:41
1024
16/08/2022 14:15
919
14/08/2022 11:20
826
09/08/2022 18:47
952
06/08/2022 22:46
944
02/08/2022 18:14
1027
29/07/2022 16:24
1028
26/07/2022 16:18
942
25/07/2022 23:03
817
25/07/2022 23:01
706
25/07/2022 23:01
704
25/07/2022 23:00
661
25/07/2022 22:59
713
25/07/2022 22:57
602
25/07/2022 22:57
482
25/07/2022 22:56
456
25/07/2022 22:55
67
25/07/2022 22:54
52
25/07/2022 22:54
325
25/07/2022 22:52
318
25/07/2022 22:52
305
25/07/2022 22:51
313
25/07/2022 22:50
304
25/07/2022 22:50
324

Bình luận

Nội dung liên quan