Cổ Team

24/09/2023 17:16 276.82 K lượt truy cập
Thu Về Hàng Triệu Đồ Đệ, Vi Sư Vô Địch Thế Gian - Thụ Đồ Vạn Lần Trả Lại, Ta Chính Là Tông Môn Đại Lão

Thu Về Hàng Triệu Đồ Đệ, Vi Sư Vô Địch Thế Gian

Tên khác

Thụ Đồ Vạn Lần Trả Lại, Ta Chính Là Tông Môn Đại Lão

Trạng thái
Đang xuất bản
Ngày phát hành
17/01/2023
Số chương
1000
Tác giả
塔尔西斯动漫
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

(Vô địch thiên hạ+hệ thống+sủng vật+thu đồ đệ)
"Ding! Bạn đã dạy cho đồ đệ cảu mình công pháp vô tuyến thứ tám, kích hoạt tiền thưởng gấp tỷ lần để có được tâm pháp cấp thần!"
"Ding! Bạn đã cho đồ đệ bảo khí, kích hoạt hoàn trả lại thần khí!"
"Đinh! Ngươi tặng đồ đệ 10 hạ phẩm linh thạch, kích phát gấp vạn lần hoàn trả, thu được 10 vạn trung phẩm linh thạch!"
"Đệ tử, hôm nay ta tặng ngươi thánh khí , Thiên Thác Kiếm!"
"Sư phụ, còn ngươi thì sao?" - Đồ đệ sau khi được cho 1 đống pháp bảo đặt câu hỏi
"Ta muốn làm gì thì làm!"
Bạch Ngọc lấy ra phần thưởng được trả lại sau triệu triệu lần được hệ thống hoàn trả.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
24/09/2023 17:16
0
23/09/2023 10:23
993
18/09/2023 11:56
1505
17/09/2023 12:47
1526
09/09/2023 21:14
2113
09/09/2023 21:09
1861
03/09/2023 09:09
2432
03/09/2023 09:06
2079
26/08/2023 21:58
3269
26/08/2023 20:27
2642
19/08/2023 20:31
3383
19/08/2023 20:27
2996
14/08/2023 13:44
3523
06/08/2023 21:09
4162
30/07/2023 23:14
4260
23/07/2023 17:55
4454
17/07/2023 13:17
4701
15/07/2023 15:03
4407
03/07/2023 23:21
6031
25/06/2023 16:08
5563
18/06/2023 18:11
5801
12/06/2023 09:18
5516
04/06/2023 23:17
5753
28/05/2023 21:34
6102
21/05/2023 08:52
6116
20/05/2023 22:08
5851
14/05/2023 21:50
6093
13/05/2023 00:12
6120
13/05/2023 00:06
6449
01/05/2023 12:41
6618
28/04/2023 09:35
6581
16/04/2023 19:25
6968
08/04/2023 18:56
7212
02/04/2023 22:47
7642
31/03/2023 19:37
7496
26/03/2023 09:02
8052
27/03/2023 09:50
8900
27/03/2023 09:50
9008
12/03/2023 07:12
8223
27/03/2023 09:50
10638
27/03/2023 09:51
10093
27/03/2023 09:51
9960
27/03/2023 09:51
11636
27/03/2023 09:51
8415
27/03/2023 09:58
10224
27/03/2023 09:58
10885
15/02/2023 06:47
10519
13/02/2023 18:17
16393
13/02/2023 07:23
10350

Bình luận

Nội dung liên quan