HotTeam

24/09/2023 01:55 1.31 M lượt truy cập
Toàn Dân Chuyển Chức : Duy Ta Vô Chức Tán Nhân -

Toàn Dân Chuyển Chức : Duy Ta Vô Chức Tán Nhân

Trạng thái
Đang xuất bản
Ngày phát hành
12/12/2022
Số chương
Đang cập nhật
Tác giả
Đang cập nhật
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Chap được ra vào thứ 4 hàng tuần
Một năm kia, toàn cầu dị biến, trò chơi hàng lâm hiện thực, ma tai bắt đầu tàn sát bừa bãi.
Vì chống lại đây hết thảy, mỗi một cái người đều muốn quy hoạch chức nghiệp tuyển hạng, điên cuồng thăng cấp, tranh thủ mạnh mẽ.
Có người lựa chọn cao quý pháp gia, Nhị chuyển quyết định nguyên tố pháp sư.
Có người tuyển chọn Triệu Hoán Sư, dưới cờ triệu hoán vật liên tiếp xuất hiện, quần ẩu chết địch nhân.
Có thể khiến người mở rộng tầm mắt là, bị đặt vào kỳ vọng cao thi đại học sinh Vân Thần cũng là tuyển trạch không chuyển chức, làm một cái không chức nghiệp tán nhân!

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
24/09/2023 01:55
0
19/09/2023 18:46
3391
19/09/2023 18:41
3948
15/09/2023 02:00
3571
14/09/2023 14:37
3745
06/09/2023 10:26
4903
06/09/2023 10:23
4537
23/08/2023 23:23
6805
17/08/2023 16:32
6638
17/08/2023 16:30
6324
15/08/2023 17:26
6704
27/07/2023 22:30
10011
14/09/2023 14:48
10917
14/09/2023 14:48
11590
14/09/2023 14:48
8107
14/09/2023 14:47
13048
14/09/2023 14:47
13410
14/09/2023 14:47
10046
28/06/2023 10:53
13365
14/09/2023 14:47
14166
14/09/2023 14:47
15019
14/09/2023 14:47
13320
14/09/2023 14:47
16864
14/09/2023 14:47
17599
14/09/2023 14:46
16183
14/09/2023 14:46
17896
14/09/2023 14:46
15171
14/09/2023 14:46
17078
14/09/2023 14:46
16356
14/09/2023 14:46
16380
14/09/2023 14:46
17391
14/09/2023 14:45
18008
14/09/2023 14:45
21351
14/09/2023 14:45
23201
14/09/2023 14:45
19176
14/09/2023 14:45
23052
14/09/2023 14:45
23316
14/09/2023 14:45
20473
14/09/2023 14:44
27582
14/09/2023 14:44
22002
14/09/2023 14:44
24429
14/09/2023 14:44
25885
14/09/2023 14:44
22584
14/09/2023 14:43
23333
14/09/2023 14:43
21031
14/09/2023 14:43
22348
19/06/2023 22:48
23896
19/06/2023 22:48
24756
19/06/2023 22:48
23991
19/06/2023 22:48
29358

Bình luận

Nội dung liên quan