Cổ Team

20/09/2023 08:03 689.4 K lượt truy cập
Toàn Dân Ngự Thú: Bắt Đầu Thức Tỉnh Thiên Phú Cấp Thần Thoại - 全民御兽:开局觉醒神话级天赋

Toàn Dân Ngự Thú: Bắt Đầu Thức Tỉnh Thiên Phú Cấp Thần Thoại

Tên khác

全民御兽:开局觉醒神话级天赋

Trạng thái
Đang xuất bản
Ngày phát hành
04/01/2023
Số chương
100
Tác giả
一世琉璃(原著) + 漫潮社(绘制)
Báo cáo

Tóm tắt

Bạch Tử An xuyên không tới thời đại toàn dân phải biết ngự thú, gia gia tức ông nội của hắn là một trong bảy vị tối cường giả của thế giới lúc bấy giờ, hắn muốn tài nguyên có tài nguyên, hắn muốn nhân mạch có nhân mạch, trời sinh đã ở vạch đích chính là kẻ ngậm thìa vàng!
Đã thế, Bạch Tử An còn thức tỉnh thiên phú cấp thần thoại trong truyền thuyết « Thiên Khải Chi Nhãn », có thể thu được chỉ dẫn từ Thiên Đạo, biết được thế gian vạn sự! Giai thoại nhà giàu vượt khó bắt đầu.
Toàn Dân Ngự Thú: Bắt Đầu Thức Tỉnh Thiên Phú Cấp Thần Thoại bọn mình sẽ thầu và đăng duy nhất trên FUHU, anh em ủng hộ và chia sẻ.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
20/09/2023 08:03
0
20/09/2023 07:57
0
20/09/2023 07:55
2463
12/09/2023 22:59
2336
12/09/2023 22:57
3084
06/09/2023 00:01
2763
05/09/2023 23:59
3832
29/08/2023 22:56
3240
22/08/2023 22:05
4195
22/08/2023 19:49
3794
15/08/2023 22:54
4449
15/08/2023 22:53
4442
15/08/2023 22:52
4735
09/08/2023 17:25
3705
09/08/2023 17:24
4221
02/08/2023 13:57
3826
26/07/2023 16:34
4311
26/07/2023 16:33
3700
25/07/2023 20:39
3683
19/07/2023 20:33
4362
19/07/2023 20:30
5012
12/07/2023 17:23
4903
12/07/2023 17:18
6074
05/07/2023 21:42
5420
28/06/2023 14:22
5952
06/07/2023 10:18
5589
06/07/2023 10:19
7081
06/07/2023 10:19
6395
06/07/2023 10:19
7054
06/07/2023 10:19
6248
06/07/2023 10:19
7677
06/07/2023 10:19
7390
07/06/2023 10:36
8004
07/06/2023 10:36
7136
07/06/2023 10:36
9041
07/06/2023 10:36
7850
24/05/2023 09:08
9793
24/05/2023 09:08
8369
17/05/2023 09:11
9855
17/05/2023 09:11
8344
10/05/2023 05:40
10562
08/05/2023 11:27
10108
08/05/2023 11:27
13484
08/05/2023 11:27
12912
25/04/2023 11:50
12031
25/04/2023 11:50
9754
25/04/2023 11:50
14276
13/04/2023 16:29
11073
13/04/2023 16:29
15430
13/04/2023 16:29
15702

Bình luận

Nội dung liên quan