Én Team

02/12/2023 11:50 4.45 K lượt truy cập
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng -

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Trạng thái
Đang xuất bản
Số chương
500
Tác giả
Đang cập nhật
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Xuyên qua trở thành bị giáng chức hoàng tử, may mà lão thiên không để cho Tần Quân tuyệt vọng, kích hoạt Thần Thoại hệ thống! Trong thần thoại hết thảy nhân vật đều có thể được triệu hoán! Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, 1 côn chấn sơn hà!Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ, nhìn rõ thế giới! Như Lai Phật Tổ trong lòng bàn tay phật quốc, không người có thể trốn! Hại nước hại dân Tô Đát Kỷ, hoa nhường nguyệt thẹn Hằng Nga tiên tử, nóng nảy Thiết Phiến công chúa, Tam Thánh Mẫu tại cái này Thần Ma thế giới, thế muốn làm mạnh nhất Thần Hoàng! Cảnh giới: Luyện Khí cảnh, Trúc Cơ cảnh, Kim Đan Cảnh, Thuế Phàm Cảnh, Hóa Hư Cảnh, Địa Tiên cảnh, Thiên Tiên Cảnh, Chân Tiên cảnh, Kim Tiên cảnh, Thái Ất Kim Tiên cảnh, Thái Ất Tán Tiên cảnh, Thái Ất Huyền Tiên cảnh, Đại La Kim Tiên cảnh, Đại La Chí Tiên cảnh, Đại La Thủy Tiên cảnh, Nhập Thánh cảnh, Hiển Thánh cảnh, Thánh Nhân cảnh, Thiên Đạo Chí Thánh cảnh, Đại Đạo Chí Tôn cảnh, Đại Đạo Đế Tôn cảnh!Vô Cực cảnh chia làm 3: Vô Cực Hỗn Nguyên Siêu Thánh, Vô Cực Chí Cao Đại Đế, Vô Cực Đại Chúa Tể, Hồng Mông Dung Đạo, Hồng Mông Đại Tự Tại, Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ, Tạo Hóa Thái Hư Tôn, Đại Diễn Thần Chi, Chí Thượng Thủy Nguyên Chủ, Bất Hủ Pháp Tiên Thiên. Tất cả đều có trong bộ truyện Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
02/12/2023 11:50
0
25/11/2023 17:55
185
25/11/2023 00:28
236
21/11/2023 05:46
119
07/11/2023 14:35
122
06/11/2023 20:52
96
26/10/2023 20:44
104
19/10/2023 19:33
94
19/10/2023 19:31
67
19/10/2023 19:30
57
19/10/2023 19:29
62
19/10/2023 22:58
51
19/10/2023 19:28
45
19/10/2023 22:56
44
19/10/2023 19:28
45
19/10/2023 19:27
43
19/10/2023 19:26
41
19/10/2023 19:25
33
19/10/2023 19:24
42
19/10/2023 19:23
30
19/10/2023 19:22
31
19/10/2023 19:21
31
19/10/2023 19:20
31
19/10/2023 19:19
40
19/10/2023 19:18
32
19/10/2023 19:16
27
19/10/2023 19:15
29
19/10/2023 19:14
32
19/10/2023 19:13
32
19/10/2023 19:12
30
19/10/2023 19:11
35
19/10/2023 19:10
31
19/10/2023 19:09
32
19/10/2023 19:08
32
19/10/2023 19:07
34
19/10/2023 19:06
32
19/10/2023 19:05
29
19/10/2023 19:04
31
19/10/2023 19:03
39
19/10/2023 19:02
34
19/10/2023 19:01
36
19/10/2023 19:00
34
19/10/2023 18:59
34
19/10/2023 18:58
29
19/10/2023 18:57
34
19/10/2023 22:55
34
19/10/2023 18:56
29
19/10/2023 18:55
35
19/10/2023 18:54
34
19/10/2023 18:53
32

Bình luận

Nội dung liên quan