Sweetie Đam Mỹ

03/11/2023 18:39 91.23 K lượt truy cập
TRI BỈ -

TRI BỈ

Trạng thái
Đã hoàn thành
Số chương
77
Tác giả
Thị Tửu Cật Trà, Truy Phong Giả
Báo cáo

Tóm tắt

✩ Giới thiệu truyện:
Từ lúc lên cấp 2, Lộ Già ít khi gọi Mục Ôn Nhiên là "caca". Nhưng mỗi khi cậu nói dối hay cầu cạnh, vẫn cứ dùng từ "caca" này để gọi Mục Ôn Nhiên. Trước đây khi không muốn làm bài tập, cậu giả vờ bị bệnh và nói:
“Em đau đầu lắm caca à”
“Em hiểu hết nội dung của chương này rồi, thật đó, caca”
Hiện tại đã 23 tuổi rồi, nhưng cậu vẫn có thể khóc lóc ăn vạ với Mục Ôn Nhiên.
Nước mắt tuôn rơi, cậu nói: “Xin lỗi, em không thích anh đâu, caca”. Cậu ấy lại nói dối.
Mục Ôn Nhiên bật cười, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu, khẽ nói: “Không sao, anh thích em”
Anh yêu em.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
29/01/2023 09:24
1226
29/01/2023 09:24
1796
03/11/2023 18:39
1027
29/01/2023 09:24
761
29/01/2023 09:24
738
29/01/2023 09:23
422
29/01/2023 09:23
964
25/10/2023 20:55
794
29/01/2023 09:23
748
29/01/2023 09:23
715
29/01/2023 09:23
939
29/01/2023 09:23
1059
29/01/2023 09:23
916
29/01/2023 09:23
1055
29/01/2023 09:23
1142
29/01/2023 09:23
1107
29/01/2023 09:22
1410
29/01/2023 09:22
1328
29/01/2023 09:22
1988
29/01/2023 09:22
1086
29/01/2023 09:22
930
29/01/2023 09:22
894
29/01/2023 09:22
886
29/01/2023 09:22
886
29/01/2023 09:22
925
29/01/2023 09:22
904
29/01/2023 09:21
966
29/01/2023 09:21
855
29/01/2023 09:21
884
29/01/2023 09:21
915
29/01/2023 09:21
918
29/01/2023 09:21
993
29/01/2023 09:21
468
29/01/2023 09:21
930
29/01/2023 09:21
922
29/01/2023 09:21
969
29/01/2023 09:21
1188
29/01/2023 09:20
1363
29/01/2023 09:20
1044
29/01/2023 09:20
936
29/01/2023 09:20
926
29/01/2023 09:20
1017
29/01/2023 09:20
462
29/01/2023 09:20
1023
29/01/2023 09:20
1020
29/01/2023 09:20
1038
29/01/2023 09:20
1162
29/01/2023 09:19
1027
29/01/2023 09:19
1027

Bình luận

Nội dung liên quan