Truyen30s

05/12/2023 13:34 84.57 K lượt truy cập
Trùng Sinh Trở Về Từ Thiếu Tộc Trưởng Chế Bá Dị Giới -

Trùng Sinh Trở Về Từ Thiếu Tộc Trưởng Chế Bá Dị Giới

Trạng thái
Đang xuất bản
Ngày phát hành
14/06/2023
Số chương
3000
Tác giả
Đang cập nhật
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Từ Hiền kiếp trước tu vi cường đại, nhưng lại bởi vì người mang dị bảo, bị tiên đế bọn người ám toán, chết thảm sau xuyên qua đến dị giới, cùng mình trùng tên trùng họ Từ gia phế vật thiếu tộc trưởng trên thân, bắt đầu gặp mình tàn tật muội muội muốn bị gả cho vớ va vớ vẩn... Từ Hiền: Hừ, một thế này, ta muốn từ thanh lý môn hộ bắt đầu, chế bá dị. . .

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
05/12/2023 13:34
0
24/11/2023 12:01
146
21/11/2023 15:58
140
18/11/2023 19:55
178
17/11/2023 12:09
188
16/11/2023 09:47
188
14/11/2023 14:53
247
14/11/2023 14:51
228
31/10/2023 13:15
288
18/10/2023 09:05
350
14/10/2023 08:18
385
13/10/2023 08:45
372
13/10/2023 08:45
407
01/10/2023 15:38
567
28/09/2023 13:43
567
27/09/2023 12:38
585
26/09/2023 08:59
681
24/09/2023 11:56
669
23/09/2023 13:22
699
27/07/2023 10:10
965
27/07/2023 10:10
889
12/07/2023 18:10
1048
12/07/2023 18:10
1120
29/06/2023 15:01
1457
28/06/2023 13:30
1449
27/06/2023 14:43
1828
26/06/2023 15:28
2053
25/06/2023 12:59
2100
24/06/2023 13:00
2274
23/06/2023 20:26
2302
20/06/2023 11:31
2462
19/06/2023 18:46
2631
18/06/2023 12:59
2673
17/06/2023 11:39
3056
17/06/2023 11:39
3065
16/06/2023 11:38
3267
16/06/2023 11:38
3329
16/06/2023 11:38
3289
15/06/2023 16:16
3311
15/06/2023 16:15
3419
14/06/2023 15:45
3642
14/06/2023 15:45
3863
14/06/2023 15:45
4069
14/06/2023 15:44
4725
14/06/2023 11:39
5386
14/06/2023 11:39
8030

Bình luận

Nội dung liên quan