Bánh Bèo Hội Quán

06/06/2023 09:44 188 lượt truy cập
Truyền Thuyết Nữ Đế -

Truyền Thuyết Nữ Đế

Trạng thái
Đang xuất bản
Ngày phát hành
02/06/2023
Số chương
Đang cập nhật
Tác giả
Đang cập nhật
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Tân đế Từ Kiến Mộ đăng cơ, được sự ủng hộ của các lão thần trong triều đình, ngai vàng ổn định, vạn dân một lòng. Từ đích công chúa đăng cơ thành nữ đế, nàng không hề tốn chút sức lực nào. Điều duy nhất làm khó nàng, đó chính là 3000 nam nhân trong hậu cung. Nhân sinh như mộng, hư danh trong lịch sử, tự hỏi lòng không thẹn.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
06/06/2023 09:44
24
02/06/2023 15:18
17
02/06/2023 15:18
15
02/06/2023 15:18
13
02/06/2023 15:18
12
02/06/2023 15:18
14
02/06/2023 15:18
19
02/06/2023 15:18
28
02/06/2023 15:18
32

Bình luận

Nội dung liên quan