Cổ Team

09/05/2023 16:51 1.05 M lượt truy cập
Vừa Chơi Đã Có Tài Khoản Vương Giả - Thế giới thực biến thành game ta sở hữu tài khoản vương giả, It Starts With a Kingpin Account 连载中 开局就有王者账号

Vừa Chơi Đã Có Tài Khoản Vương Giả

Tên khác

Thế giới thực biến thành game ta sở hữu tài khoản vương giả, It Starts With a Kingpin Account 连载中 开局就有王者账号

Trạng thái
Đang xuất bản
Ngày phát hành
09/12/2022
Số chương
500
Tác giả
仁山动漫
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Một cuộc khủng hoảng bất ngờ đã đưa trái đất trực tiếp tiến vào kỷ nguyên CV, và toàn bộ nhân loại rơi vào tay của những thế lực vô danh. Mọi người đều trở thành người dùng cấp một. Trong kỷ nguyên tàn khốc mà luật rừng được sinh ra, học sinh trung học Diệp Hạo vừa chơi cũng chỉ có thể thăng lên cấp ba. Trên bờ vực cận kề cái chết, anh vô tình mở ra hệ thống nâng cấp tài khoản vương giả. Diệp Hạo cuối cùng có thể trở thành người chơi mạnh nhất không?
Bộ truyện Vừa Chơi Đã Có Tài Khoản Vương Giả team sẽ dịch tiếp từ 128.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
09/05/2023 16:51
6809
09/05/2023 16:45
3851
01/05/2023 12:36
4814
01/05/2023 12:34
4052
29/04/2023 11:42
4632
29/04/2023 11:42
4381
25/04/2023 12:28
5025
25/04/2023 12:26
4803
18/04/2023 20:04
5783
18/04/2023 20:04
5466
12/04/2023 18:49
6762
10/04/2023 19:00
6472
08/04/2023 19:06
6551
06/04/2023 11:57
6701
03/04/2023 22:06
6978
03/04/2023 21:56
6347
03/04/2023 21:32
6704
01/04/2023 07:21
7128
30/03/2023 19:31
7387
30/03/2023 19:30
6888
28/03/2023 20:02
8523
28/03/2023 20:01
7166
28/03/2023 20:00
6900
26/03/2023 09:20
8483
27/03/2023 09:11
7713
27/03/2023 09:11
7515
27/03/2023 09:11
8585
27/03/2023 09:11
7720
27/03/2023 09:13
8088
18/03/2023 08:37
9027
27/03/2023 09:11
9058
27/03/2023 09:12
9369
27/03/2023 09:11
10691
27/03/2023 09:14
9496
11/03/2023 07:51
9372
27/03/2023 09:14
10426
27/03/2023 09:14
10272
27/03/2023 09:14
10613
27/03/2023 09:14
15092
27/03/2023 09:14
6681
27/03/2023 09:14
5731
27/03/2023 09:15
1783
27/03/2023 09:16
1701
27/03/2023 09:16
5756
27/03/2023 09:16
5606
26/02/2023 19:13
4921
24/02/2023 21:47
5529
23/02/2023 21:22
5388
22/02/2023 21:36
5311
22/02/2023 08:55
5359

Bình luận

Nội dung liên quan