Sữa Chuối BL

24/03/2023 17:01 108 lượt truy cập

[VIETSUB] Bed Friend Series
Tập 4 (3/4)

Đang lấy danh sách servers
Báo cáo

Danh sách tập

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
24/03/2023 17:03
376
24/03/2023 17:03
106
24/03/2023 17:02
71
24/03/2023 17:02
784
24/03/2023 17:01
95
24/03/2023 17:01
106
24/03/2023 17:00
92
24/03/2023 17:00
1063
06/03/2023 10:11
326
06/03/2023 10:10
156
06/03/2023 10:08
146
11/03/2023 11:54
1437
27/02/2023 11:18
254
27/02/2023 11:18
129
27/02/2023 11:16
185
27/02/2023 11:16
909
21/02/2023 10:40
491
21/02/2023 10:39
819
21/02/2023 10:38
524
21/02/2023 10:37
1715

Tóm tắt

King và Uea làm việc trong cùng một văn phòng và đều là bạn thân của Jade. Họ không thích nhau nhưng rồi vì lý do nào đó, họ bắt đầu nảy sinh một "mối quan hệ" cụ thể.

Bình luận

Nội dung liên quan