Mộng Không Thường

04/12/2023 10:31 893.73 K lượt truy cập
Chiêu hồn - Hệ liệt Người săn linh hồn -

Chiêu hồn - Hệ liệt Người săn linh hồn

Trạng thái
Đã hoàn thành
Số chương
20
Tác giả
卫雨
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Bạn cùng phòng nói với tôi cô ấy luôn cảm thấy mỗi đêm đều có người hôn cô ấy.

Tôi cười nói với cô ấy là ác mộng thôi.

Ngày hôm sau, bạn cùng phòng đã tự sát.

Đêm đó đến lượt tôi cảm thấy có người đang hôn mình.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/11/2023 15:39
59869
17/11/2023 15:39
58997
17/11/2023 15:39
58243
17/11/2023 15:39
58167
01/11/2023 18:09
59603
01/11/2023 18:06
54576
01/11/2023 18:06
53958
02/11/2023 15:03
52070
01/11/2023 11:24
45548
01/11/2023 10:05
41866
01/11/2023 10:04
43326
01/11/2023 10:03
41276
31/10/2023 17:03
38460
01/11/2023 10:41
34947
01/11/2023 10:40
35203
01/11/2023 10:37
35825
31/10/2023 17:59
31388
31/10/2023 15:17
24180
31/10/2023 15:14
18301
31/10/2023 15:07
14468

Bình luận

Nội dung liên quan