Mộng Không Thường

23/11/2023 17:44 86.87 K lượt truy cập
Nhà hàng tử vong -

Nhà hàng tử vong

Trạng thái
Đã hoàn thành
Số chương
14
Tác giả
江南小海豚​
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Sau khi bỏ học, chính tay mẹ tôi đã đưa tôi đến nhà hàng tử vong làm thuê, kiếm học phí cho em trai.

“Quy tắc thứ 1: Bất kể ban ngày hay là ban đêm, bất kể ai gọi tên thật của bạn, cũng không được trả lời.”

Cả nhà hàng này có ba nhân viên, tuy nhiên chỉ có hai người sống.

Chưa đến nửa tháng, tôi đã phát hiện ra bí mật của nhà hàng tử vong.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
23/11/2023 17:44
4575
21/11/2023 10:48
4518
21/11/2023 10:47
10275
21/11/2023 10:47
8034
23/11/2023 17:17
7277
23/11/2023 17:11
7244
21/11/2023 18:59
6708
21/11/2023 18:48
6950
21/11/2023 18:46
6632
21/11/2023 18:44
6783
20/11/2023 15:33
5064
20/11/2023 15:28
4695
20/11/2023 10:56
4692
20/11/2023 10:55
3418

Bình luận

Nội dung liên quan